За проекта

map-areas
„Опознай пътя на водата“ е проект, който цели да запази привлекателността на рибарската област и да опази природното наследство на региона посредством въвеждане на комплексен иновативен и качествен подход за информационно обезпечаване и повишаване на осведомеността относно местното природно наследство. С реализирането на проекта ще се улесни достъпа до природните забележителности и традициите на РО като необходимо условие за развитието на риболовния и еко-туризъм, както и на туристическите дейности на открито като цяло.

За целта ще бъде създадени: Интерактивна карта на областта с изворни чешми, която ще визуализира местонахождението им, полезна информация за качествата им, маршрут за достигане, публична информация за тях и ще стимулира ползването им от риболовци и туристи; Иновативна Онлайн-базирана информационна система за улеснен достъп до природните забележителности и традициите на РО; и Подробна стратегия за маркетиране и популяризиране на природните ресурси и културната идентичност на областта и насърчаване на риболовния и еко-туризъм. Също така ще бъде извършен Микробиологичен и физикохимичен анализ на водата от всички изворни чешми на територията на общините Главиница, Тутракан и Сливо поле, до всяка чешма ще бъде поставена информационна табела с информация за състоянието на изворната вода и историята на някои от чешмите.