Чешми

Местните хора в Тутракан изброяват над 15 чешми в града. Някои от чешмите обаче са доста позанемарени и дори пресъхнали, но на много места хората грижливо пазят в паметта си любопитни легенди, които се предават от уста на уста и са част от забележителностите в околността.

Според стара българска традиция чешми се строят по поръчка на богати и заможни хора. Те го правят безвъзмездно, безкористно и с единственото желание да оставят нещо съградено за другите след себе си.

Навремето всяка махала в града си има чешма – Ич куркнал, Сюлиш, Черкез махали, Имами Чатала, Шеремеца, Теке махлеси. После повечето са обявени за негодни за пиене (открити са нитрати). Някои още са на мястото си. Чешмите се правят от векове до днес. Наричат се или на името на мястото, на което се изграждат или на името на създателя им.

Осен

обл. Glavnitsa _DSC9893