Събития

„Будители народни” – ден на народните будители

01/11/2015 Зала НЧ “Вапцаров 1873” Тутракан
events-def-img1
Допълнителна информация на www.tutrakan.egov.bg

Контакти chitalishte_tutrakan@abv.bg
Светлана Петкова– тел. 0866 / 60 045