Събития

105 години училище „Христо Ботев”

09/11/2015 СОУ „Хр. Ботев” - Тутракан
events-def-img1
Допълнителна информация на www.tutrakan.egov.bg

Контакти tutrakan@b-trust.org
tutrakanmuseum@abv.bg
Стефка Станкова – тел 0866 /
60 621
Никола Крачанов – тел 0866 /60 621