Събития

99 години – Тутраканска епопея

06/09/2015 Мемориален комплекс “Военна гробница - 1916 ” с.Шуменци
events-def-img1
Допълнителна информация на www.tutrakan.egov.bg ;

Контакти tutrakanmuseum@abv.bg
Петър Бойчев – тел. 0866 / 61 235
tutrakan@b-trust.org
Стефка Станкова – тел: 0866 /60 622